Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy verklaring

1 Opdrachtnemer houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Opdrachtnemer is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

2 Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de data van opdrachtgevers. Alleen de gegevens die nodig noodzakelijk zijn om overeen te komen met beide partijen worden bewaard. Gegevens en werk worden in geen enkel geval doorverkocht. Alle data staat op goed beveiligde servers.

3 Een overzicht van de persoonsgegevens die opdrachtnemer verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s/video in opdracht gemaakt
 • Gegevens over activiteiten op de websites
 • Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens worden bewaard voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Om te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om de betaling af te kunnen handelen
 • Wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangiftes en administratie

4 Opdrachtnemer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5 Persoonlijke gegevens worden volgens wettelijke verplichting 7 jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd.

6 Opdrachtnemer gebruikt technische, functionele en analytische cookies.

7 Opdrachtnemer neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.